Artykuły

Piękna jest gmina Łabowa

  • Autor: "Mieszkaj w Polsce" - BSM
  • Data: 2010-06-30
  • Liczba odsłon: 17365

Piękna jest gmina Łabowa

Według historyków nazwa Łabowa pochodzi od szlachty ruskiej - Łabów, która zamieszkiwała te tereny, ukrywając się przed Tatarami a pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1431 roku. Pierwszymi właścicielami Łabowej, były rody Nawojowskich i Omeltow- Zawadzkich, później włości te przeszły kolejno w ręce Branickich i Lubomirskich. Ci ostatni znacznie przyczynili się do rozwoju obecnej gminy, która przede wszystkim dzięki nim znacznie rozkwitła gospodarczo.

Gmina Łabowa położona jest na południowy wschód od miasta Nowy Sącz oraz na północ od Krynicy ? Zdrój, w powiecie nowosądeckim, województwie małopolskim. W jej skład wchodzi obecnie 13 sołectw, gmina ma 119,2 km i 5413 mieszkańców. W przeszłości w Łabowej i jej okolicach współistniało wiele kultur, religii i narodów (Polacy, Łemkowie, Żydzi), po których pozostało wiele zabytków wartych zwiedzenia. Ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe 71% gminy należy do Popradzkiego Parku Krajobrazowego, co sprawia że gmina stwarza idealne warunki do atrakcyjnego i aktywnego wypoczynku głównie poprzez obecność licznych tras turystycznych i rowerowych.

Kto będzie w Łabowej koniecznie zobaczyć musi murowaną cerkiew greckokatolicką z 1784 roku, z niezwykle górującą nad budynkiem baniastym hełmem wieży z latarnia, cerkiew pw. Św. Dymitra w Roztoce Wielkiej z 1819 roku, ozdobiona klasycystycznymi ołtarzami i lichtarzami, czy przydrożne kapliczki licznie rozrzucone po gminie, w tym w Nowej Wsi ? pochodząca z połowy XIX wieku, pod wezwaniem Matki Boskiej od Dzieciątka oraz cmentarz żydowski.

Łabowa to typowa miejscowość turystyczna, sprzyjająca zarówno turystyce letniej (liczne trasy rowerowe, np.: Nowy Sącz ? Kamionka Wielka- Bogusza ? Kamianna ? Krynica ? Muszyna czy Łabowa- Uhryń ? Łabowska Hala ? Łanowiec ? Łabowa) czy zimowej ( wyciągi narciarskie w Czaczowie, na Hali Łabowskiej, Kamiannej). Dzięki położonemu w Kamiannej, ośrodkowi pszczelarstwa, jest także centrum apiterapii - czyli leczenia produktami pszczelimi.

Autor: BSM. - dyrektor KNC Nieruchomości w Tarnowie
Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym źródłem informacji: dane pochodzą z serwisu www .wsn .pl.