Artykuły

Szkolenie pośredników w KNC

  • Autor: BSM
  • Data: 2011-11-15
  • Liczba odsłon: 16472

Szkolenie posredników

Szkolenie posrednikówBranżowy Ośrodek Szkoleniowy działający przy KNC Global Real Estete w listopadzie rozpoczął cykl szkoleń dla pośredników nieruchomości. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 roku, każdy pośrednik ma obowiązek stale doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe (art. 175 ust. 2, art. 181 ust. 2 i art. 186 ust. 2 ustawy) poprzez udział w seminariach, szkoleniach czy kursach specjalistycznych. Branżowy ośrodek Szkoleniowy uzyskał akceptację Ministerstwa Infrastruktury zarówno w sprawie samej organizacji szkoleń dla pośredników nieruchomości jak i zakresu programowego.

Listopadowe szkolenie odbyło się pt. "Umowa przedwstępna w pośrednictwie obrotu nieruchomościami oraz przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny". Szkolenie obejmowało min : zakres i funkcję zastosowania umowy przedwstępnej, skutków odszkodowawczych i zakresu odszkodowania, sądowego dochodzenia roszczeń z umowy, specyfikacji dokumentacji kredytowej i samej umowy kredytowej. Szkolenie prowadzone było przez wysokiej klasy specjalistów i praktyków z zakresu prawa oraz pracowników banków – PKO BP i NORDEA. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które jest potwierdzeniem doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Szkolenie posredników Szkolenie posredników Szkolenie posredników

Zorganizowane 5 listopada szkolenia jest ostatnim szkoleniem dla pośredników nieruchomości zorganizowanym przez BOS w tym roku. W dalszym ciągu jednak BOS organizuje szkolenia przygotowujące do pracy asystentów pośrednika nieruchomości.

Autor: Beata Madel - dyrektor KNC Nieruchomości w Tarnowie.
Wyrażamy zgodę na publikowanie całego lub części dokumentu z podanym zródłem informacji: dane pochodzą z serwisu nieruchomości www.wsn.pl.